AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
19 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਆਲੂ ਵਿਚ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਐਫੀਡਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਤ ਨੂੰ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਲੂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਾਇਰਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਇਰਲ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਫੀਡਜ਼ (ਵਾਇਰਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵੈਕਟਰ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
67
5