AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 Oct 19, 10:00 AM
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਨੋਲ ਫਾਰਮ
ਲਕੜ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਟੇਕ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਖੇਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬੀਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇ ਜੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ, 16 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਹਬੋਡਾ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ: ਨੋਲ ਫਾਰਮ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
451
0