AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Apr 19, 10:00 AM
ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੱਥ
ਕੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
1. ਅਰਕ ਅਜੀਤ, ਖਰਬੂਜੇ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2. ਐਪੀਸ ਮੈਲੀਫੇਰਾ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 3. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 4. ਛੋਟੀ ਲਰਮਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
479
0