AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 May 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਖੀਰੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਡਰ ਮਾਇਟ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ
ਸਪਾਈਡਰ ਮਾਇਟ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ, 200 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫੇਨਾਜਕਵਿਨ 10% EC 400 ml ਘੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ 400 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰੋਮੇਸਿਫੇਨ 22.9% SC @ 200 ml ਘੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
96
10