AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Dec 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਅਰਹਰ ਵਿੱਚ ਪੋਡ ਬੋਰਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੋਡ ਬੋਰਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਡ ਬੋਰਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਲਈ, 50% ਪੋਦਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਾਮੈਕਟਿਨ ਬੇਂਜੋਏਟ 5 ਐਲਦੀ @ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇੰਡੋਕਸਕਾਰਬ 15.8 ਈਸੀ @ 4 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਥਿਓਡਿਕਾਰਬ 75 ਡਬਲਿਉਪੀ @ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫਲੁਬੇਂਡਾਇਮਾਈਡ 20 ਡਬਲਿਉਜੀ @ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿਬਾਸ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
52
0