AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਇਸ ਪਰਜੀਵੀ “ਅਪੈਨਟੀਲਜ਼” ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ:
ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਕੈਟਰਪਿਲਰ ਦੀਆਂ ਮਾਦਾ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਅੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸੀਟਿਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਜੀਵਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਅ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
19
0