AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Sep 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਵਾਇਰਵੋਰਮ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਬਾਜਰੇ-ਜਵਾਰ ਵਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
ਇਸਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਬੀਟਲ ਲਾਰਵਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਲੇਵਲ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਲਈ, ਪੌਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ ਜਾਂ ਰੇਤਲੀ-ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
4
0