AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Jun 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇਆੰ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਵੀਵਲ ਤੋਂ ਬਚਾਓ।
ਬਾਲਗ ਪੱਤੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੁੰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਅਤੇ ਉਸਤੇ ਘੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਵਿਨਾਲਫੋਸ 25 EC @ 20 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
449
29