AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Aug 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜ਼ੋਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
175
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Aug 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
193
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Aug 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
320
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Jul 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਵਿਚ ਅਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
221
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jul 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਖੇਤ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਅ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
628
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jul 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
369
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
403
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
623
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jun 19, 10:00 AM
ਆਪ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
761
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
2731
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
1143
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jun 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
522
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 May 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰਿਏ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
708
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਸਾਇਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਨਮੀ ਹੋਵੇ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
1409
77
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 May 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਫ (ਸਾਉਣੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
1099
64
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
07 May 19, 10:00 AM
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
916
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Apr 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਰਾਸ਼ਨ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਰ ਬੀ ਪੀ) ਸਕੀਮ ਵਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
585
60
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Apr 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
1881
113
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Apr 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬਾਉਲ ਰਾਜ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
214
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Mar 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਵੋਰਮ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
361
29
ਹੋਰ ਵੇਖੋ