AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jul 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਦ ਵਰਤਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
79
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
84
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
81
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jun 19, 10:00 AM
ਆਪ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
595
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
2145
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Jun 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
1057
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jun 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
493
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 May 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰਿਏ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
670
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਸਾਇਡ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਨਮੀ ਹੋਵੇ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
1298
77
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 May 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰੀਫ (ਸਾਉਣੀ) ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
1068
64
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Apr 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
1875
113
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Apr 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇੇ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬਾਉਲ ਰਾਜ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
208
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Mar 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਵੋਰਮ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
359
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
672
46
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Mar 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਪੇਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
676
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Mar 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
451
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Feb 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਐਪ' ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
639
46
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Feb 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
1131
127
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Feb 19, 10:00 AM
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
2862
242
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Feb 19, 10:00 AM
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੋਸਮ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬੀਜ ਵਰਤਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹ  |  ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
777
87
ਹੋਰ ਵੇਖੋ