Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
13 Feb 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਗਰੀਨ ਮਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਊਡਰਰੀ ਫੋਲਫੂ ਮੈਨੇਜ
ਜੇ ਪਾਉਡਰਰੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਮਟਰ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਕਸਕੋਨਾਜ਼ੋਲ, 20 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛਿੜਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
2
1