Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
02 Oct 19, 10:00 AM
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਨੋਲ ਫਾਰਮ
ਛੋਟੇ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਢੀ
• ਇਹ ਤਰਬੂਜ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੇਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ "ਐਪਲ ਤਰਬੂਜ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। • ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਰਬੂਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। • ਇਸ ਵਿਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਤਰਬੂਜ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। • ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਰੇਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। • ਪੱਕੇ ਫਲ ਨੂੰ ਛੱਪਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੋਤ: ਨੋਲ ਫਾਰਮ
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
447
31