AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 May 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੈਕ ਰੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਮਿਰਚ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੈਕ ਦਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਰੋਥਿਓਨੀਲ 75% WP @ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜਾਂ ਡਿਫੇਂਕੋਂਜੋਲ 25% EC @ 100 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 200 ਲੀਟਰ ਘੋਲ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਗੀਨਾਸਾਈਡ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
167
8