Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Jun 19, 10:00 AM
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀhttps://vigyanashram.wordpress.com
ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਦੀ ਚਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਲਾਭ: ਚਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਕੀਕਾ। ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਉਪਜ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
1038
1