Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
16 Jun 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਇਸ ਕੀੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਐਪਿਲੈਕਨਾ ਬੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲਗ ਕੀੜੇ ਪ੍ਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱੜ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾੰਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
181
16