Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
18 Apr 19, 10:00 AM
ਗੁਰੂ ਗਿਆਨଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ਟਮਾਟਰ ਬੋਰਰ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਫ੍ਰੂਟ ਬੋਰਰ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਜਾਏ, ਫ੍ਰੂਟ ਬੋਰਰ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਚਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਦਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:  ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਾਲ ਬਿਛਾਓ।  ਜਾਲ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫ੍ਰੀਕੀ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰੋ।  @ 15 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ ਫ੍ਰੂਟ ਬੋਰਰ ਫਿਰੋਮੋਨ ਜਾਲ ਬਿਛਾਓ।  ਕੀੜੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਤੇ, @40 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੂਵਿਰੀਆ ਬੈਸਿਆਨਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।  HaNPV @ 250 LE ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।  ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਬੇਸ ਪਾਉਡਰ ਬੈਸਿਲਸ ਥੂਰੀਂਜਿਨਸਿਸ @ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।  ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਫਲ ਤੌੜਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰੋ। ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਡੋਕੈਕਾਰਬ 14.5 SC @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਲੋਰੈਂਤ੍ਰੈਨਿਲੀਪਰੋਲ 18.5 SC @ 3 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਸਯਾਂਤ੍ਰਾਨਿਲੀਪਰੋਲ 10.26 OD @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਵੈਕਲਪਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲੋਰੈਂਤ੍ਰਾਨਿਲੀਪਰੋਲ 8.8% + ਥਿਆਮੈਥੋਕਸੈਮ 17.5% SC @ 10 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਡਾ. ਟੀ. ਐਮ. ਭਰਪੋਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬੀ ਏ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਅਨੰਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਨੰਦ- 388 110 (ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਰਤ) ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
286
25