Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Sep 19, 10:00 AM
ਗੁਰੂ ਗਿਆਨଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ਕਪਾਹ ਮੀਲੀਬਗ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਮੀਲੀਬਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕੋਪ ਇਸਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹਰ ਸਾਲ ਉਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪੇਸਟ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕਲ, ਮੀਲੀਬਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕਈ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਲੀਬਗ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਤ ਚੂਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੌਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਕਲੀਆਂ, ਕਮਤ ਵਧੀਆਂ, ਚੀਰ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਰੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਝੁੰਝਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਲੋਕਿਤ ਪੌਦੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੌਦੇ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਟਿਕ ਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਨਸੂਨ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸੁੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: • ਸਾਰੇ ਬਦਲਵੇਂ-ਅਣਚਾਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। • ਮੀਲੀਬਗ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। • ਖੇਤ ਵਿਚ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਰਾਈਫੋਸ 20 EC @ 20 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਿਗਾ ਦਿਓ। ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ 2-3 ਵਾਰ ਦੁਹਾਰਾਓ। • ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ। • ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੇਟ ਨਾਲ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਾਇਣਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। • ਐਨੇਸਿਅਸ ਬੰਬਾਵਲੀ ਮੀਲੀਬੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪਰਜੀਵੀ (40-70% ਪਰਜੀਵੀ) ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। • ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ। • ਪੇਸਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ, ਨੀਮ ਦਾ ਤੇਲ @ 40 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨੀਮ ਆਧਾਰਤ ਘੋਲ @ 10 ਮਿਲੀ (1% EC) ਤੋਂ 40 ਮਿਲੀ (0.15% EC) ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। • ਉੱਚ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵਰਟੀਸਿਲੀਅਮ ਲੇਕਾਨੀ, ਫੰਗਲ ਪੈਥੋਜੇਨ ਨੂੰ @ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। • ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰੋਫੇਨੋਫੋਸ 50 EC @ 10 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਥਿਓਡੀਕਾਰਬ 50 WP 10 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਬੁਪਰੋਫੇਜਿਨ 25 SC @ 20 ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਕਲੋਰਾਈਫੋਸ 20 EC @ 20 ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟਰਜੇਂਟ ਪਾਉਡਰ @ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪਾਓ। • ਹਰ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਵੇਖੋ ਕਿ, ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। • ਭੇਡਾਂ/ਬੱਕਰੀਆਂ/ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬੱਚੋ। ਡਾ. ਟੀ. ਐਮ. ਭਰਪੋਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੀਟ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਬੀ ਏ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਅਨੰਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਨੰਦ- 388 110 (ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਰਤ) ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
511
72