Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Oct 19, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ਅਰੰਡੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਸੇਮੀਲੂਪਰ ਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਾਂ ਦੇਰ ਵਿਚ ਬੀਜੀ ਗਈ ਅਰੰਡੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸੂੰਡੀ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਐਪਿਡਰਮਲ ਪਰਤ ਨੂੰ ਖੁਰਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਰਵਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਾਇਕ ਅਤੇ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਲਗ ਨਿੰਬੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਤ ਚੂਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੂਸ ਵੀ ਚੂਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
6
0