Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Oct 19, 10:00 AM
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
753
0