Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
15 Oct 19, 10:00 AM
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਕਰੋਬਾਇਲ ਸਿਹਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਢੱਕ ਕੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
383
0