Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Mar 19, 10:00 AM
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਵੋਰਮ-ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
367
0