AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
11 Jan 20, 06:00 AM
ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਾਮਐਗਰੋਸਟਾਰ ਖੇਤੀ-ਡਾਕਟਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ “ਲੱਸਣ ਵਿੱਛ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਜੈਵਿਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ” ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਪੇਸਟ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਵੇਰੀਆ ਬੈਸਿਆਨਾ 1.15 ਡਬਲਿਉ ਪੀ (2 x 106 CFU/g) @ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਸਪਰੇਅ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੀਜ਼ੀ ਸਪਰੇਅ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰੋ।
ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲਗੀ, ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
24
0