AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
26 Feb 19, 10:00 AM
ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਹਐਗਰੋਸਟਾਰ ਪੂਲ
ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ 'ਐਗਰੋਸਟਾਰ ਐਪ' ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
644
2