Looking for our company website?  
ଗହମ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉ‍ଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପଚାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ
ଉଇର ପ୍ରଭାବୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ମାଟିରେ ଜଡ଼ା କିମ୍ବା ନିମ୍ବ କେକ୍‌ @ 1 ଟନ୍‌ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ | ଫିପ୍ରୋନିଲ୍‌ 5 ଏସସି @ 500 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ବା କ୍ଲୋରଫାଇରିଫୋସ୍‌ 20 ଇସି @ 400 ମିଲିଲିଟର...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
44
2
ଗହମ ବୀଜରୁ ଉଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଉପଚାର
ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଗହମ ଫସଲକୁ ଶୀତକାଳୀନ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଫସଲ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ | ଏହି ଫସଲ ଜଳସେଚିତ କିମ୍ବା ବିନା-ଜଳସେଚିତ ଅଟେ | ଏହି ବର୍ଷ ବର୍ଷାଋତୁ ସହାୟକ ହୋ‍ଇଥିଲା, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା...
ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
298
33
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Apr 19, 06:00 AM
ଗହମ ଫସଲରେ ମୂଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
2 ଗ୍ରାମ୍‌ ଜିଙ୍କ ଫସଫାଇଡ଼ ଏବଂ 2 ଗ୍ରାମ୍‌ ଯେ କୌଣସି ଖାଇବା ତେଲ କୁ ଖଦଡ଼ା ଗହମ ଅଟା ସହିତ ଭଲଭାବରେ ମିଶାନ୍ତୁ | ତାକୁ ମୂଷା ଗାତରେ ରଖନ୍ତୁ
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
1385
117
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Mar 19, 04:00 PM
ଏକୀଭୂତ ଗହମ ଫାର୍ମ ପରିଚାଳନା
"କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ. ମହମ୍ମଦ ଶାମିମ ବାରି ଖାଁ_x000D_ ରାଜ୍ୟ - ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ _x000D_ ଟିପ୍‌ - ପ୍ରତି ପମ୍ପ 19: 19: 19 @ 100 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |" _x000D_
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
451
67
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Feb 19, 04:00 PM
ସୁସ୍ଥ ଗହମ ଫାର୍ମର ଏକୀଭୂତ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ- ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ବଞ୍ଜାରା ରାଜ୍ୟ- ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍‌- ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
1389
98
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Feb 19, 04:00 PM
ସର୍ବାଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ସାର ମାତ୍ରାର ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବଚନ ସିଂହ ରାଜ୍ୟ-ପଞ୍ଜାବ ପରାମର୍ଶ- 50 କିଗ୍ରା ୟୁରିଆ, 50 କିଗ୍ରା 18:46, 50 କିଗ୍ରା ପଟାସ, 50 କିଗ୍ରା ନିମ୍ୱ ପିଡ଼ିଆ ଏକାଠି ମିଶାନ୍ତୁ ।
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
1053
141
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Feb 19, 04:00 PM
ସର୍ବାଧିକ ଗହମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ଵ ପ୍ରବନ୍ଧନ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ରାଜ୍ୟ - ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ପରାମର୍ଶ - ୦:୫୨:୩୪ ହିସାବରେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପମ୍ପ ପିଛା ୨୦ ଗ୍ରାମ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
862
142
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Jan 19, 04:00 PM
ରୋଗ ଶୂନ୍ୟ ଗହମ ର ଉତ୍ତମ ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ ତିୱାରୀ ରାଜ୍ୟ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍ସ: ପ୍ରତି ପମ୍ପ 19:19:19 @ 100 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
1161
83
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Jan 19, 04:00 PM
କୃଷକମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଗହମର ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ୱାସାରାମ ରାଜ୍ୟ - ଗୁଜୁରାଟ ଉପଦେଶ - ପ୍ରତି ଏକରରେ ପମ୍ପ ପିଛା ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ୧୯:୧୯:୧୯ ଦିଅନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
648
80
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Jan 19, 04:00 PM
"କୃଷକଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକ ଯୋଜନା କାରଣରୁ ସୁସ୍ଥ ଗହମ ଫାର୍ମ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଜ୍ୟ: ଗୁଜୁରାଟ ପରାମର୍ଶ - ପ୍ରତି ପମ୍ପ 19:19:19 @ 100 ଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
650
84
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jan 19, 04:00 PM
ସୁସ୍ଥ ଗହମ କୃଷି ପାଇଁ ଏକୀକୃତ ପ୍ରବନ୍ଧନ
କୃଷକଙ୍କର ନାମ - ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବୋତ୍ରେ ରାଜ୍ୟ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍ପଣୀ - ଏକର ପ୍ରତି 50 କେଜି ୟୁରିଆ, 50 କେଜି 10:26:26 ଅନୁପାତରେ, 10 କେଜି ସଲଫର, 50 କେଜି ନିମ୍ବ କେକ୍ ମାଟିରେ ମିଶାଯିବା ଉଚିତ।
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
754
95
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jan 19, 04:00 PM
ଗହମର ସୁସ୍ଥ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉର୍ବରକ ର ସୁପାରିଶକୃତ ମାତ୍ରା ଦିଆଯିବା
କୃଷକଙ୍କର ନାମ – ଶ୍ରୀ ରୂପଲ ଜାଟ ରାଜ୍ୟ – ରାଜସ୍ଥାନ ଟିପ୍ – ପମ୍ପ ପ୍ରତି 100 ଗ୍ରାମ 19:19:19 ମାତ୍ରାରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
863
157
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Dec 18, 04:00 PM
ଏକୀକୃତ ପରିଚାଳନା ସହିତ ଗହମ କ୍ଷେତ
କୃଷକଙ୍କର ନାମ - ଶ୍ରୀ ଭୁରା ଲୋଧି ରାଜ୍ୟ - ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଟିପ - 19:19:19 @100 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପମ୍ପ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
923
101