Looking for our company website?  
ଉତ୍ତମ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଶିବାଜୀ ସୁଲ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‍: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 13:40:13@ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
442
47
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Aug 19, 04:00 PM
ସର୍ବାଧିକ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ସରଭନା ରାଜ୍ୟ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 19:19:19@3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
412
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jan 19, 11:00 AM
ଅଂଶ I ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସବୁ
ହଳଦୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ମସଲା ଜାତୀୟ ଫସଲ ଅଟେ l ଏହାର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରଗୁଡିକ ଛଡା ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ l ଯେହେତୁ ଏହା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭଲ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟକୁ...
ଆଜଭାଇଜରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
5
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Dec 18, 04:00 PM
କବକ ର ଉପଦ୍ରବ ର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଳଦୀ ଫସଲ କମ ହୋଇଛି।
କୃଷକଙ୍କର ନାମ – ଶ୍ରୀ ଶୁଭମ ଘୋଟି ରାଜ୍ୟ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ – ପମ୍ପ ପ୍ରତି 25 ଗ୍ରାମ ର କୁସୁଗାମାସିନ ର 40 ଗ୍ରାମ ର କପର୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
326
120