Looking for our company website?  
ସର୍ବାଧିକ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ତିରୁପତି ବିଳାସ ରାଜ୍ୟ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରାମର୍ଶ: ଏକର ପ୍ରତି 13:40:13 @3 କିଗ୍ରା ଡ୍ରିପ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଓ ପମ୍ପ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
300
25
ହଳଦୀରେ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଅନିଲ କୁମାର ରାଜ୍ୟ: ତେଲଙ୍ଗାନା ଟିପ୍‌: ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 19:19:19 @75 ଗ୍ରାମ୍‌+ କେଲ୍‌ଟେଡ଼@20 ଗ୍ରାମ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
139
28
ସର୍ବାଧିକ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ:ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 19:19:19@3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦେବା ଉଚିତ: ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
212
8
ହଳଦୀରେ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ଅଭାବ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଅନ୍ଦେମ ରାଜେଶ ରାଜ୍ୟ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ପମ୍ପ ଫେରୋସ ସଲଫେଟ୍‌ 19%@ 30 ଗ୍ରାମ୍‌ ଏବଂ ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 19:19:19 @3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
292
20
ଉତ୍ତମ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଶିବାଜୀ ସୁଲ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‍: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 13:40:13@ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
527
62
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Aug 19, 04:00 PM
ସର୍ବାଧିକ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ସରଭନା ରାଜ୍ୟ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 19:19:19@3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
467
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Dec 18, 04:00 PM
କବକ ର ଉପଦ୍ରବ ର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହଳଦୀ ଫସଲ କମ ହୋଇଛି।
କୃଷକଙ୍କର ନାମ – ଶ୍ରୀ ଶୁଭମ ଘୋଟି ରାଜ୍ୟ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ – ପମ୍ପ ପ୍ରତି 25 ଗ୍ରାମ ର କୁସୁଗାମାସିନ ର 40 ଗ୍ରାମ ର କପର୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
375
139