Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Aug 19, 04:00 PM
ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ଡ଼ାଳିମ୍ବ ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାରର ମାତ୍ରା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ ରେଡ୍ଡୀ ରାଜ୍ୟ: ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 13:40:13@5 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
293
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
11 Aug 19, 06:00 AM
ଡ଼ାଳିମ୍ବରେ ଥ୍ରୀପ୍ସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ନିମ୍ୱ ତେଲ @ 30 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ୱା ନିମ୍ୱ ଆଧାରିତ ମିଶ୍ରଣ @40 ମିଲିଲିଟର (0.15% ଇସି) ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସଂକ୍ରମଣ ସିଞ୍ଚନ ସାଇନାଟ୍ରାନିପ୍ରୋଲେ 10.26 OD @ 5...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
2
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Aug 19, 06:30 PM
ଡାଳିମ୍ବ ଫସଲରେ ସୂତ୍ର କୃମି (ନେମାଟୋଡ) ମାନଙ୍କର ଜୈବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୂତ୍ରକୃମିଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଫସଲର ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ଅଟନ୍ତି l ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଓଦାଳିଆ ମାଟି ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଚେରଗୁଡ଼ିକରେ ସୂତ୍ରକୃମିଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା...
ଜୈବିକ ଚାଷ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
218
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Jul 19, 04:00 PM
ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଡ଼ାଳିମ୍ବ ପାଇଁ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ବାଇନାଡ଼େ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌: ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକର 0:0:50 @ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
474
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jul 19, 04:00 PM
ଡ଼ାଳିମ୍ବରେ ଫଙ୍ଗସ୍‌ର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ନିଲେଶ ଦଫାଲ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ତେବ୍ୟୁକୋନାଜଲ୍‌ 25.9% ଇସି @1 ମିଲିଲିଟର ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
300
20
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Jul 19, 04:00 PM
ଉତ୍ତମ ମାନର ଡାଳିମ୍ୱ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ କେ. ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି ରାଜ୍ୟ - ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପରାମର୍ଶ- ଏକର ପ୍ରତି 13:0:45@ 5 କିଗ୍ରା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
395
11
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Jun 19, 04:00 PM
ଡ଼ାଳିମ୍ବରେ ଫଙ୍ଗସ୍‌ର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ନିଲେଶ ଦଫାଲ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ ତେବ୍ୟୁକୋନାଜଲ୍‌ 25.9% ଇସି @1 ମିଲିଲିଟର ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
53
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 04:00 PM
ଡାଳିମ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉର୍ବରକ ପରିଚାଳାନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ରାହୁଲ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌: ଡ୍ରିପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକର 13:0:45 @5 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦେବା ଦରକାର |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
526
33
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Mar 19, 04:00 PM
ଅତ୍ୟଧିକ ଡାଳିମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକତା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ- ଶ୍ରୀ. ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଜ୍ୟ- ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍‌- ପ୍ରତି ଏକର, ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 0:52:34ର 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
483
85
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Mar 19, 04:00 PM
ଆକର୍ଷକ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଡାଲିମ୍ବ ଫଳ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ- ଶ୍ରୀ. ନୈତିକ ପଟେଲ ରାଜ୍ୟ- ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‌- ପ୍ରତି ଏକର, ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 0: 0: 50ର 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
728
73
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Mar 19, 06:00 AM
ଡାଳିମ୍ବ ରେ ନେମାଟୋଡ ର ପ୍ରବନ୍ଧନ
ଡାଳିମ୍ବ ରେ ନେମାଟୋଡ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ନେମାଟୋଡ କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ପେଶିଲୋମାସିସ ଲୀଳାସିନସ ପ୍ରତି ଏକର ପାଇଁ 1 ଲିଟର ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
379
63
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Mar 19, 06:00 AM
ଡାଳିମ୍ବ ଫଳର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ
ଡାଳିମ୍ବ ଫଳର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଫଳ ପରିପକ୍ଵ ଏବଂ ଅମଳ ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ୩ କେଜି ସଲଫର ବୁନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ଵର ଉପଯୋଗ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହେବ |
ଦିନ ର ଟିପ୍  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
6
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Feb 19, 04:00 PM
ସୁସ୍ଥ ଡ଼ାଳିମ୍ବ ଫାର୍ମିଂର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା
"କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ. ମହେଶ ଭାଇ_x000D_ ରାଜ୍ୟ - ଗୁଜୁରାଟ _x000D_ ଟିପ୍‌ - ପ୍ରତି ଏକରରେ ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 0:0:50 ଦିଆଯିବା ଉଚିତ |"_x000D_
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
925
102
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Feb 19, 04:00 PM
ଉତ୍ତମ ଗୂଣବତ୍ତା ଥିବା ଡାଲିମ୍ବ ପାଇଁ ଉଚିତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ
"କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ରାଜ୍ୟ - ଆନ୍ଧ୍ରା ପ୍ରଦେଶ ସମାଧାନ - ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକର 5 କିଲୋଗ୍ରାମ 13:40:13 ଦେବା ; ଏବଂ, ତା ସହିତ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
797
81
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Jan 19, 10:00 AM
ଡାଳିମ୍ବ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା
ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ, ଡାଳିମ୍ବ ବଗିଚାରେ ମାଟିର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦରକାର | ରାସାୟନିକ ସାର କୁ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯିବା...
ଆଜଭାଇଜରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
714
124
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jan 19, 04:00 PM
ଡାଳିମ୍ବର ଉତ୍ତମ ଚାଷ ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସାଲୁଙ୍କେ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌ - ପ୍ରତି ଏକର 19:19:19 ର 5କିଲୋଗ୍ରାମ ଡ୍ରିପ ଦ୍ୱାରା ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
482
60
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Dec 18, 04:00 PM
କୃଷକଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଫଳାଫଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଡାଳିମ୍ବ ଉତ୍ପାଦନ
କୃଷକଙ୍କର ନାମ - ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଗଡ଼ଜେ ରାଜ୍ୟ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ - 4 କିଲୋଗ୍ରାମ 00:52:34 ପ୍ରତି ଏକର ଡ୍ରିପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ଉଚିତ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
562
55