Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 May 19, 04:00 PM
ଜଙ୍ଗଲୀ ଘାସ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଚିନା ବାଦାମର ସୁସ୍ଥ ଫାର୍ମ |
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ. ଦେବାସି ଭାଇ ରାଜ୍ୟ- ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‌- ପ୍ରତି ଏକର ସଲଫର 90%@3 କିଲୋଗ୍ରାମ କୁ ସାର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା ଦରକାର
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
669
91
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 May 19, 04:00 PM
ଚୁଷୁଥିବା କୀଟ ର ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚିନାବାଦାମ ରେ ପ୍ରଭାବିତ ବିକାଶ
କୃଷକଙ୍କର ନାମ - ଶ୍ରୀ ଶିବଦାସ ସନକ ରାଜ୍ୟ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ - ପମ୍ପ ପ୍ରତି 30 ମିଲି ରେ 30% ଡାୟାମେଥୋଟ ଇସି କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
304
58
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 May 19, 06:00 AM
ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାଦାମରେ ପତ୍ର ଖଣିକ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଡ଼େଲ୍ଟାମେଥ୍ରୀନ୍‌ 2.8 EC @ 10 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡ଼ା ସାଇହେଲୋଥ୍ରୀନ୍‌ 5 EC @ 5 ମିଲି. ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
142
14
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Apr 19, 06:00 AM
ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଚିନାବାଦାମ ର ପତ୍ର କଟା କୀଟ ର ଖଣିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଲାମ୍ବଡ଼ା ସାଇହେଲୋଥ୍ରିନ 5 ଇସି (EC) @ 5 ମି.ଲି. କିମ୍ବା ମିଥାଇଲ୍‌-ଓ-ଡ଼ିମେଟୋନ 25 ଇସି (EC) @ 10 ମି.ଲି. ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
61
8
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Apr 19, 04:00 PM
ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନାବାଦାମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାର
"କୃଷକଙ୍କ ନାମ- ଶ୍ରୀ ଭବେଶ ବେଲାନି ରାଜ୍ୟ- ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‌ - 50 କିଲୋଗ୍ରାମ 18:46 ଏବଂ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ସଲଫର 90% ପ୍ରତି ଏକରରେ ମିଶାନ୍ତୁ"
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
586
102
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Mar 19, 04:00 PM
ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନାବାଦାମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ପୋଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ- ଶ୍ରୀ. ରାଜ ୱାସନିକ ରାଜ୍ୟ- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌- ପ୍ରତି ଏକର, ସଲଫର 90% @ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ରାସାୟନିକ ସାର ମିଶାନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
435
59
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 19, 04:00 PM
ଚିନା ବାଦାମରେ ପୋଷଣର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ମାରୁତି .ଏଲ. ଦସନାଭର ରାଜ୍ୟ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିପ୍‌: ମାଟିରେ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ରତି ଏକର 90% ସଲଫରର ବ୍ୟବହାର
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
321
36
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Mar 19, 06:00 AM
ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଚିନାବାଦାମରେ ଜସିଡ଼ ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ସାଧାରଣତଃ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୀଟ ଅତ୍ୟଧିକ ବହୁଳ ହୋ‍ଇଥାନ୍ତି | ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ 17.8 SL @ 3 ମି.ଲି କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡ଼ା ସାହେଲୋଥ୍ରିନ 5 EC @ 5 ମି.ଲି ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କାରନ୍ତୁ...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
285
24
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Mar 19, 04:00 PM
ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନାବାଦାମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ହନୁମନ୍ତ ରାଏ ରାଜ୍ୟ - କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିପ୍‌ - ପ୍ରତି ଏକର 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ସଲଫର 90% ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
535
65
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Feb 19, 04:00 PM
ଉତ୍ତମ ଚିନାବାଦାମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
"କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ଏସ ବିଏପ୍ପା ରେଡ଼ୀ_x000D_ ରାଜ୍ୟ - ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ_x000D_ ଟିପ୍‌ - ପ୍ରତି ଏକର ସଲଫର 90% @ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20ଗାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
438
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Feb 19, 04:00 PM
ଚିନାବାଦାମରେ କବକ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ।
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ରାଜ୍ୟ-ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପରାମର୍ଶ- ପମ୍ପ ପ୍ରତି 30 ଗ୍ରାମ୍ 75% ମାନକୋଜେବ୍ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ର କରନ୍ତୁ ।
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
318
47
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jan 19, 04:00 PM
ଚିନାବାଦାମର କମ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଉଳି ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣାପଡିଛି
କୃଷକଙ୍କର ନାମ – ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଜ୍ୟ – ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ସମାଧାନ – ପମ୍ପ ପ୍ରତି 12% କାର୍ବନଡେଞ୍ଜିୟମ + 63% ମଙ୍କୋଜେବ୍ 40 ଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ।
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
368
81