Looking for our company website?  
କପାରେ ଶୂକ ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ – ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜ୍ୟ – ତେଲେଙ୍ଗାନା ସମାଧାନ‌ -ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପମ୍ପ ଲାର୍ଭିନ (ଥିଓଡିକାର୍ବ 75% ଡ଼ବ୍ଲୁପି) @ 30 ଗ୍ରାମ୍‌ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
260
45
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Oct 19, 04:00 PM
ସର୍ବାଧିକ କପା ଅମଳ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଉର୍ବରକ କ’ଣ ?
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ସପନ ପାଟିଲ୍‌ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌ସ:ଏକର ପିଛା 25 କେଜି ୟୁରିଆ, 50କେଜି 10:26:26, 8 କେଜି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍‌ ସଲ୍‌ଫେଟ୍‌ ମାଟିରେ ଭଲଭାବରେ ମିଶାଯାଇ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
905
103
କପା ଫସଲର ବିଳମ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଲାପୀ ବଲ୍ ଓ୍ୱାର୍ମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିବା ଗୋଲାପୀ ବଲ୍ଓ୍ୱାର୍ମ ବିଳମ୍ବିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କପାର ଭୀଷଣ କ୍ଷତି କରିଛି । ଏହି ପୋକ କଢ଼, ଫୁଲ ଏବଂ ଧରୁଥିବା କଢ଼ରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଖାଲି ଆଖିରେ...
ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
457
73
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
29 Sep 19, 04:00 PM
କପା ଫସଲରେ ଜସିଡ଼ କୀଟର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ- ଶ୍ରୀ ବନ୍ଦଗି ପଟେଲ ରାଜ୍ୟ- କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିପ୍‌- ପ୍ରତି ପମ୍ପ ଫ୍ଲୋନିକାମାଇଡ଼ 50ଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁଜି @8 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
387
60
କପାର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ଦେବୀନ୍ଦ୍ରପ୍ପା ରାଜ୍ୟ- କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରାମର୍ଶ - ଏକର ପିଛା ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ, ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ୧୦:୨୬:୨୬, ଏବଂ ୮ କି.ଗ୍ରା. ମାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ ମାଟିରେ ଏକତ୍ର ମିଶେଇକରି...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
1332
164
କପାରେ ମେଲବଗ୍‌ର ଏକୀଭୂତ ପରିଚାଳନା
ମେଲବଗ୍‌ ଭାରତର ମୂଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଅନ୍ୟ କାଉଣ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା | 2006 ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଏହାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯାଇଥିଲା...
ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
504
71
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Aug 19, 04:00 PM
ଅନାବନା ଘାସମୁକ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ କପା ଫସଲ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ସାବରକର ରାଜ୍ୟ:ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିସମ: ରାଶି 659 ପରାମର୍ଶ: ପମ୍ପ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ ସୂକ୍ଷ୍ମପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
1108
74
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Aug 19, 04:00 PM
ସୁସ୍ଥକର କପା ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାର ଠିକ୍‌ ମାତ୍ରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. କାର୍ତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ: ତାମିଲନାଡୁ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 10:26:26, 8 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ୍‌...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
751
75
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Aug 19, 04:00 PM
ସୁସ୍ଥକର କପାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାରର ମାତ୍ରା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ସତିଶ ପାଟିଲ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 10:26:26, 8 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ୍‌...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
815
59
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Aug 19, 04:00 PM
ସୁସ୍ଥ କପାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାରର ମାତ୍ରା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଜ୍ୟ: ରାଜସ୍ଥାନ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର 25 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 10:26:26, ଏବଂ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍‌ ସଲଫେଟ୍‌ ସହିତ ମାଟିକୁ ଏକତ୍ର...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
758
47
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Aug 19, 04:00 PM
କପାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ଘାସମୁକ୍ତ ଫସଲ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ସିଂହ ଜାଲା ରାଜ୍ୟ:ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‌: ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକରରେ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 10:26:26, 8 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ମାଗ୍ନେସିୟମ ସଲ୍‌ଫେଟ ମିଶ୍ରଣ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
746
35
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Aug 19, 04:00 PM
କପାରେ ଶୋଷଣକାରୀ କୀଟର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ : ଶ୍ରୀ. ଅନିଲ ସିନ୍ଦେ ରାଜ୍ୟ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ @10 ଗ୍ରାମ୍‌ ଥାୟୋମେଥୋସ୍କାମ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
684
80
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jul 19, 04:00 PM
କପାର ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ବେସାନିଆ ରାଜ୍ୟ: ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‍‌: ପ୍ରତି ଏକର, ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 10:26:26, 25 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 8 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ସଲଫେଟ୍‍‍‍କୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
1201
54
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
କପାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ଅନୀଲ ସିଂହ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ - ହରୟାଣା ପରାମର୍ଶ - ଏକର ପ୍ରତି 50 କିଗ୍ରା ୟୁରିଆ, 50 କିଗ୍ରା 10:26:26, 8 କିଗ୍ରା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ମିଶାଇ ମାଟିରେ ଦିଆଯିବ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
876
40
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 04:00 PM
ଏକୀଭୂତ କପା ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଡୋଡାଜି ବାଡାଗୁରେ ରାଜ୍ୟ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟିପ୍‌: ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ସାର ଦେବା ଦରକାର |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
910
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 AM
ଯଦି ଆପଣ କପାରେ ପତ୍ର ଉକୁଣୀ ପୋକ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ?
10 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ମିଲି ହାରରେ ସ୍ପିନେଟୋରାମ 11.7 SC କିମ୍ବା 10 ମିଲି ହାରରେ ଫିପ୍ରୋନିଲ୍‌ 5 SC କିମ୍ବା 10 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଏସେଫେଟ୍‌ 75 SP ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
572
64
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 AM
ଛୋଟ କପା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଝିଣ୍ଟିକାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
10ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଏସେଫେଟ୍‌ 75 SP କିମ୍ବା 7 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଏସେଟାମିପ୍ରିଡ୍‌ 20 SP କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ୍‌ 50 WG ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
234
10
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 04:00 PM
କୀଟ ଏବଂ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି କପା ଗଛରେ କୀଟନାଶକ ଛିଂଚନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ ସୁକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ପ୍ୟାରେ କୁମାର ରାଠୋଡ ରାଜ୍ୟ : ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରତିକାର : ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 25% WG@ 10 ଗ୍ରାମ ଥିଆମେଥୋକ୍ସମ୍ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
896
72
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 06:00 AM
ଚାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଇ ଯୋଗୁଁ କପା ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଛି କି?
ସଂକ୍ରମିତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ୍‌। ମାଟିରେ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ 10ଲିଟର ପାଣି ପିଛା 20 ମିଲି କ୍ଲୋର୍ପିରିଫୋସ୍‌ 20 EC କିମ୍ବା 5ମିଲି ହାରରେ ଫ୍ରିପୋନିଲ୍‌ 5 SC ରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
311
39
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 06:00 AM
ଛୋଟ କପା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଘୁଣି ପୋକରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
ପରିପକ୍ୱ ପୋକମାନେ ପତ୍ରର ଧାର ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ପତ୍ରରେ କଣା କରନ୍ତି ଏବଂ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। 10ଲିଟର ପାଣିରେ 20 ମିଲି ହାରରେ କ୍ୱିନାଲଫୋସ୍‌ 25 EC ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
447
29
ବେଶି ଦେଖନ୍ତୁ