AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
17 Aug 19, 04:00 PM
ସୁସ୍ଥ କପାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାରର ମାତ୍ରା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଜ୍ୟ: ରାଜସ୍ଥାନ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର 25 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 10:26:26, ଏବଂ 8 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍‌ ସଲଫେଟ୍‌ ସହିତ ମାଟିକୁ ଏକତ୍ର...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
156
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Aug 19, 04:00 PM
କପାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ଘାସମୁକ୍ତ ଫସଲ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ସିଂହ ଜାଲା ରାଜ୍ୟ:ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‌: ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକରରେ 25 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 10:26:26, 8 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ମାଗ୍ନେସିୟମ ସଲ୍‌ଫେଟ ମିଶ୍ରଣ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
542
15
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Aug 19, 04:00 PM
କପାରେ ଶୋଷଣକାରୀ କୀଟର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ : ଶ୍ରୀ. ଅନିଲ ସିନ୍ଦେ ରାଜ୍ୟ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ @10 ଗ୍ରାମ୍‌ ଥାୟୋମେଥୋସ୍କାମ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
507
63
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Aug 19, 06:00 AM
କପା ଫସଲରେ ଜସିଡ୍ସରେ ରାସାୟନିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଏସିଫେଟ 75 SP 10 ଗ୍ରାମ୍‌ କିମ୍ୱା ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ 50 WG 3 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
350
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Jul 19, 04:00 PM
କପାର ସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ବେସାନିଆ ରାଜ୍ୟ: ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‍‌: ପ୍ରତି ଏକର, ମାଟି ମାଧ୍ୟମରେ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ 10:26:26, 25 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 8 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ସଲଫେଟ୍‍‍‍କୁ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
990
42
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jul 19, 06:00 AM
କପା ଫସଲରେ ପିଙ୍କ ବୁଲୱାର୍ମ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିପରି ଜାଣିବେ ?
ଶୁକଗୁଡିକ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଗୁଡିକରେ ଲାଗିରହନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳି କରିଦିଅନ୍ତି (ଛୋଟ ଗୋଲାପଫୁଲ) l କପା ଫୁଲ ଗୁଡିକରେ ଏହି ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିଙ୍କ ବୁଲୱାର୍ମର ଆକ୍ରମଣକୁ ଦର୍ଶାଏ l
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
11
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jul 19, 06:00 AM
ଆପଣ ଯେବେ କପା ଫସଲରେ ଧଳା ମାଛି ଗୁଡିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ?
ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ଜଳରେ ବିଫେଥ୍ରୀନ ୧୦ ଇସି @ ୧୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଫେନପ୍ରୋପାଥ୍ରୀନ ୩୦ ଇସି @ ୪ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ପାଇରିପ୍ରକ୍ସିଫେନ ୧୦ ଇସି @ ୨୦ ମି. ଲି. କିମ୍ବା ପାଇରିପ୍ରକ୍ସିଫେନ ୫% + ଫେନପ୍ରୋପାଥ୍ରୀନ...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
10
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jul 19, 06:00 AM
ପିଙ୍କ ବୁଲୱାର୍ମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ, ଆପଣ କେଉଁ କୀଟନାଶକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ?
ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ଜଳରେ କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନୀଲିପ୍ରଲ ୧୦% + ଲାମ୍ବଡା ସାଇହେଲୋଥ୍ରୀନ ୫% ଜିସି @୫ ମି.ଲି. ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 06:00 AM
କପା ଫସଲର ହୁଡ଼ାରୁ ଅନାବନା ଗଛକୁ ସାହାରା ଦେଉଥିବା ଗଛସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ
ଅନାବନା ଗଛ ଗୁଡିକରେ ମିଲିବଗ କୀଟ ଗୁଡିକ ବଞ୍ଚିରହନ୍ତିଯଥା କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରାସ, ଜଟଜଟିଆ ଗଛ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆବୁଟିଲନ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଗୁଡିକ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କପା ଫସଲରେ ବ୍ୟାପିଯାଆନ୍ତି...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
12 Jul 19, 04:00 PM
କପାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ଅନୀଲ ସିଂହ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ - ହରୟାଣା ପରାମର୍ଶ - ଏକର ପ୍ରତି 50 କିଗ୍ରା ୟୁରିଆ, 50 କିଗ୍ରା 10:26:26, 8 କିଗ୍ରା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ମିଶାଇ ମାଟିରେ ଦିଆଯିବ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
812
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Jul 19, 06:00 AM
କପା ଫସଲରେ କ୍ଷତି କରୁଥିବା “ମିରିଡ଼ କୀଟ” ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହି ଶୋଷକ କୀଟଟି ପତ୍ର, କଢ଼ ଏବଂ କସିରୁ ରସ ଶୋଷି ନିଏ l ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥାଏ ତେବେ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
5
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 06:00 AM
କପା ଫସଲରେ ପିଙ୍କ ବଲୱାର୍ମ ଫେରୋମନ ଯନ୍ତାଗୁଡିକର ସ୍ଥାପନ
ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କୀଟ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେକ୍ଟର ପିଛା 8ଟି ଫେରୋମୋନ ଯନ୍ତାଗୁଡିକୁ ବସାନ୍ତୁ l
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
4
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jul 19, 06:00 AM
କପାରେ ପିଙ୍କ ବଲ ୱାର୍ମର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ ?
ଫୁଲର କଢ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ, ପ୍ରୋଫେନୋଫସ 50 EC @ 10 ଲିଟର ଜଳରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l ଏହାର ଶୁକମରା ଗୁଣ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡିମ୍ବ ନାଶକାରୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ତେଣୁ ଏହା ଫଳପ୍ରଦ ପରିଣାମ...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
1
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 04:00 PM
ଏକୀଭୂତ କପା ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଡୋଡାଜି ବାଡାଗୁରେ ରାଜ୍ୟ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ଟିପ୍‌: ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ସାର ଦେବା ଦରକାର |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
866
33
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
22 Jun 19, 06:00 AM
ଯଦି ଆପଣ କପାରେ ପତ୍ର ଉକୁଣୀ ପୋକ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ କୀଟନାଶକ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ?
10 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ମିଲି ହାରରେ ସ୍ପିନେଟୋରାମ 11.7 SC କିମ୍ବା 10 ମିଲି ହାରରେ ଫିପ୍ରୋନିଲ୍‌ 5 SC କିମ୍ବା 10 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଏସେଫେଟ୍‌ 75 SP ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
531
61
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
15 Jun 19, 06:00 AM
ଛୋଟ କପା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଝିଣ୍ଟିକାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
10ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଏସେଫେଟ୍‌ 75 SP କିମ୍ବା 7 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଏସେଟାମିପ୍ରିଡ୍‌ 20 SP କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ ହାରରେ ଫ୍ଲୋନିକାମିଡ୍‌ 50 WG ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
218
9
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jun 19, 04:00 PM
କୀଟ ଏବଂ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି କପା ଗଛରେ କୀଟନାଶକ ଛିଂଚନ୍ତୁ ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ ସୁକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
ଚାଷୀଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ପ୍ୟାରେ କୁମାର ରାଠୋଡ ରାଜ୍ୟ : ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ରତିକାର : ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 25% WG@ 10 ଗ୍ରାମ ଥିଆମେଥୋକ୍ସମ୍ ସିଂଚନ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
877
72
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jun 19, 06:00 AM
ଚାରା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଇ ଯୋଗୁଁ କପା ଗଛ ଶୁଖି ଯାଉଛି କି?
ସଂକ୍ରମିତ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ୍‌। ମାଟିରେ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ 10ଲିଟର ପାଣି ପିଛା 20 ମିଲି କ୍ଲୋର୍ପିରିଫୋସ୍‌ 20 EC କିମ୍ବା 5ମିଲି ହାରରେ ଫ୍ରିପୋନିଲ୍‌ 5 SC ରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
308
37
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
05 Jun 19, 06:00 AM
ଛୋଟ କପା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଘୁଣି ପୋକରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ
ପରିପକ୍ୱ ପୋକମାନେ ପତ୍ରର ଧାର ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ପତ୍ରରେ କଣା କରନ୍ତି ଏବଂ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। 10ଲିଟର ପାଣିରେ 20 ମିଲି ହାରରେ କ୍ୱିନାଲଫୋସ୍‌ 25 EC ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
434
27
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 May 19, 10:00 AM
କପା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଙ୍କ ବୋଲୱାର୍ମର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଷେଧନାତ୍ମକ ଉପାୟସବୁ
ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଋତୁରେ ପିଙ୍କ ବୋଲୱାର୍ମ ବ୍ୟାପିଥିବେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଙ୍କ ବୋଲୱାର୍ମ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି l ସେଥିପାଇଁ କୃଷକମାନେ ଏହି ପୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେଗୁଡିଏ ପ୍ରତିଷେଧନାତ୍ମକ ଉପାୟ...
ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
521
111