Looking for our company website?  
ଆପଣ ବନ୍ଧା କୋବି କେବେ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ?
ବନ୍ଧା କୋବି ଫସଲକୁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରୋପଣ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଏ । ଲଗାଯାଇଥିବା ବନ୍ଧା କୋବିରେ ଜଉ ଏବଂ ବନ୍ଧା କୋବି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ଘଟଣା ସର୍ବନିମ୍ନ । ବିଳମ୍ବରେ ରୋପଣ...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
83
6
ଉତ୍ତମ ଗୁଣମାନର ଲଙ୍କା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ବାରିୟାନ ଚେତନ ରାଜ୍ୟ:ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 13:40:13 @3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦେବା ଉଚିତ: ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
421
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
10 Oct 19, 04:00 PM
ଉନ୍ନତ ମାନର ଲଙ୍କା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ବାଜୁଭାଇ ରାଜ୍ୟ: ଗୁଜରାଟ ଟିପ୍‌ସ:ପମ୍ପ୍ ପିଛା 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
936
57
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Oct 19, 04:00 PM
ଲଙ୍କାରେ ଶୋଷକ ପୋକର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଆଦିନାଥ ବାଙ୍କାପୁରେ ରାଜ୍ୟ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମାଧାନ : ପମ୍ପ ପିଛା 7ml ହାରରେ ସ୍ପିନୋସାଡ୍‌ 45% SC ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
309
30
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Sep 19, 04:00 PM
କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଫୁଲର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ – ଶ୍ରୀ ଯଶୱନ୍ତ ଯାଦବ ରାଜ୍ୟ- ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍‌- ପ୍ରତି ପମ୍ପ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼ @30 ମିଲିଲିଟର + ଚେଲାଟେଡ଼ ଗ୍ରେଡ଼ 2 @20 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଏକର ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
719
40
ଚିଲି ଥ୍ରିପସ୍‌ ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ?
ସଂକ୍ରମିତ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଡଙ୍ଗା ଆକାର ପରି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ | ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ସ୍ପିନେଟୋରାମ 11.7 ଏସସି @ 10 ମିଲିମିଟର କିମ୍ୱା ସ୍ପିନୋସାଡ 45 ଏସସି @ 3 ମିଲିମିଟର...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
20
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Sep 19, 04:00 PM
ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଶୋଷକ କୀଟ ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ବୀରାଗୋନି ରାଜ୍ୟ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦ୍ରବଣ: ପମ୍ପ ପ୍ରତି 45%@7 ମିଲି ସ୍ପିନୋସ୍ୟାଡ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
556
76
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
26 Aug 19, 04:00 PM
ସୁସ୍ଥକର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଫସଲ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ସତିଶ ପଟେଲ ରାଜ୍ୟ: ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 13:40:13@3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
557
35
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
20 Aug 19, 04:00 PM
ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଶୋଷଣକାରୀ କୀଟର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଏମ. ଡି. ସଲିମ୍‌ ରାଜ୍ୟ: ତେଲେଗାନା ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପ ସ୍ପିନୋସାଡ୍‌ 45%@7 ମିଲିଲିଟର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
478
53
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jul 19, 04:00 PM
କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ହେଉଥିବା ଶୋଷଣକାରୀ କୀଟର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଏମ. ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଡ୍ଡୀ ରାଜ୍ୟ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ସମଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପ ସ୍ପିନୋସାଡ୍‌ 45%@7 ମିଲିଲିଟର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
550
50
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
24 Jul 19, 04:00 PM
ସର୍ବାଧିକ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ରମେଶ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌: ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 12:61:00 @3 କିଲୋଗାମ୍‌ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
822
44
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
19 Jul 19, 06:00 AM
ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଥ୍ରୀପ୍ସର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ଗୁଡିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ
ପ୍ରତି ୧୦ ଲିଟର ଜଳରେ ସ୍ପାଇନଟୋରାମ ୧୧.୭ ଏସସି @୧୦ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ ୫ ଏସସି @ ୨୦ମି.ଲି. କିମ୍ବା ସିଆଣ୍ଟ୍ରାନୀଲିପ୍ରଲ ୧୦ ଓଡି @ ୩ ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଥିଆ ମେଥୋକଜାମ ୧୨.୬% + ଲାମ୍ବଡା...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
14
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jul 19, 04:00 PM
କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ଫୁଲର ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ପନ୍ଧାରେ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌: ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 12:61:00 @3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
840
56
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
09 Jul 19, 04:00 PM
ବଣୁଆ ଘାସଶୂନ୍ୟ ଓ ଲଙ୍କା ଫସଲ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ କ୍ଷେତ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ -ଶ୍ରୀ ବିଳାସ ଗୋରେ ରାଜ୍ୟ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରାମର୍ଶ- ଏକର ପ୍ରତି 12:61:00 @3 କିଗ୍ରା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
562
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Jul 19, 04:00 PM
ସୁସ୍ଥ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଫସଲର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧକ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ମୋହନ ପଟେଲ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 25% WG @10 ଗ୍ରାମ୍‌ ଥାୟମେଥୋକ୍ସାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
566
22
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
03 Jul 19, 04:00 PM
କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ଶୋଷଣକାରୀ କୀଟର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଏ‍ନ‌.ଏସ‌. ଶଙ୍କର ରେଡି ରାଜ୍ୟ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 17.8 %SL @15 ଗ୍ରାମ୍‌ ଇମିଡ଼ାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ଼ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
503
38
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
25 Jun 19, 06:00 AM
ଲଙ୍କା ଚାରା ଲଗାଇବାର 10 ଦିନ ପରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
ମାଟିରେ ଗଜା ଉଠିବା ସମୟରେ କାର୍ବୋଫୁରନ 3G କିମ୍ବା କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନିଲିପ୍ରୋଲ୍‌ 0.4 GR କିମ୍ବା ଫିପ୍ରୋନିଲ୍‌ 0.3 GR ସହଜରେ ପତ୍ର ଉକୁଣି ବିପକ୍ଷରୁ ସହଜରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
344
16
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 04:00 PM
କଞ୍ଚାଲଙ୍କାରେ ଫୁଲର ସର୍ବାଧିକ ମାତ୍ରା ପାଇଁ ସୁପାରିଶିତ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ ପନ୍ଧାରେ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌: ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 12:61:00 @3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
141
17
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Jun 19, 04:00 PM
ଲଙ୍କା ମରିଚ ଫାର୍ମର ଦୃଡ଼ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବିକାଶ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ବାରେ ରାଜ୍ୟ-ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌- ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକର 12:61:00@ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦେବାଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
857
100
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 May 19, 04:00 PM
ଲଙ୍କା ମରିଚର ଉତ୍ତମ ଏବଂ ତିବ୍ର ବିକାଶ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଦୟାଲ ଶର୍ମା ରାଜ୍ୟ-ରାଜସ୍ଥାନ ଟିପ୍‌-ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
936
75
ବେଶି ଦେଖନ୍ତୁ