Looking for our company website?  
ଫୁଲକୋବିରେ ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ସଂବାଳୁଆ ଦେଖାଗଲେ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଅଙ୍କୁଶ ଗୁପ୍ତା ରାଜ୍ୟ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ ଫ୍ଲୁବେନ୍‌ଡିଆମାଇଡ 20% WG @15 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
103
12
ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଫୁଲକୋବିର ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ନିତିନ ଭୋରେ ରାଜ୍ୟ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରାମର୍ଶ: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
272
27
ଫୁଲକୋବିରେ କବକର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ସମାଧାନ କଧାବର ରାଜ୍ୟ:ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍‌ 4% + ମନ୍‌କୋଜେବ 64%@30 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
169
33
ଫୁଲକୋବିର ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ସମିର ବିଶ୍ୱାସ ରାଜ୍ୟ: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ପମ୍ପ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
321
19
ଫୁଲ କୋବି ଫସଲରେ ଫଙ୍ଗସ୍‌ ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ରାଜ୍ୟ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍‌ସ:ପମ୍ପ୍ ପିଛା 30 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଙ୍କୋଜେବ୍‌ 64% +4% ମେଟାଲାକ୍ସିଲ୍‌ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
263
21
ବନ୍ଧାକୋବି ଫସଲରେ କବକ ଆକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ସରିଫ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ- ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମିଶ୍ରଣ- ପମ୍ପ ପିଛା ମେଟାଲେକ୍ସିଲ ୪%+ ମନକୋଯେବ ୬୪% ଡବ୍ଲୁପି@ ୩୦ ଗ୍ରାମ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
253
46
ଫୁଲକୋବିରେ କବକ ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ : ଶ୍ରୀ ସରିଫ୍‌ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମାଧାନ : ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ ମେଟଲାକ୍ସିଲ 8% + ମ୍ୟାନକୋଜେବ 64% WP@30 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
277
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
13 Jul 19, 04:00 PM
ଫୁଲକୋବିରେ ଶୋଷକ କୀଟ ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ କିଶୋର ସନୋଦିୟା ରାଜ୍ୟ - ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତିକାର- ସ୍ପିନୋସ୍ୟାଡ୍ 45%ଏସସି@7 ମିଲି ପମ୍ପ ପ୍ରତି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
184
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
06 Jul 19, 04:00 PM
ଅତ୍ୟଧିକ କୋବି ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ସତିଶ ରୋଡ଼େ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା ଡ଼୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 19:19:19 @3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିରେଣ୍ଟ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
388
34
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Jul 19, 06:00 AM
ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଡାଇମଣ୍ଡବ୍ୟାକ ମଥର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
10 ଲିଟର ଜଳରେ କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନୀଲିପ୍ରଲ18.5 ଏସସି @ 3 ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁବେଣ୍ଡିଆମାଇଡ 480 ଏସସି @ 3 ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡୋକସାକାର୍ବ 15.8 ଇସି @ 5 ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଥିଓଡିକାର୍ବ 75 ଡବ୍ଲୁପି...
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
3
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
18 Jun 19, 04:00 PM
ଫୁଲକୋବିରେ କୀଟ ଏବଂ ପୋଷଣ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ହ୍ରାସ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଜୁନୈଦ ରାଜ୍ୟ: ଝାଡଖଣ୍ଡ ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପରେ ସ୍ପିନୋସାଡ 45 %SC @7 ମି.ଲି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
224
19
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
02 Jun 19, 04:00 PM
ଫୁଲକୋବିର ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ସଂକେତ ଅମୁପ ରାଜ୍ୟ-ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‌-ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20 ଗ୍ରାମ ମିକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
262
12
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 Dec 18, 04:00 PM
ଫୁଲକୋବିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦକତା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକରର ଆବଶ୍ୟକତା
କୃଷକଙ୍କର ନାମ - ଶ୍ରୀ ସତୀଶ ସ୍ଥାନ- ଦାଦର ନଗର ହାବେଳୀ ଟିପ - ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍‌ @ 20 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପମ୍ପ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
719
143
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Dec 18, 04:00 PM
ଏକ ଏକୀକୃତ ପ୍ରବନ୍ଧନ ସହିତ ଫୁଲକୋବୀର 17 ଦିନିଆ କ୍ଷେତ୍ର
କୃଷକଙ୍କର ନାମ – ଶ୍ରୀ ହର୍ଶଲ ଗୋର୍ଦେ ରାଜ୍ୟ - ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିବିଧତା- ଟେଟ୍ରିସ୍ ଉପଦେଶ - 19: 19: 19, 3 କେଜି ଏକର ପ୍ରତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଡ୍ରିପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହ୍ୟୁମିକ ଏସିଡ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
736
75