AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Jul 19, 04:00 PM
ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କଦଳୀରେ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱର ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ମାରାସ୍ୱାମୀ ରାଜ୍ୟ - ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପରାମର୍ଶ- ଏକର ପ୍ରତି 19:19:19@5 କିଗ୍ରା ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ଓ ପମ୍ପ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ପ୍ରେ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
65
1
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
28 Jun 19, 11:00 AM
ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାନର ଏବଂ ସୁପରିଚିତ କଦଳୀର କିସମ: ଗ୍ରାଣ୍ଡ-୯
ପରିଚୟ • କଦଳୀରେ ଅଧିକ ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଥାଏ l • ଏହା ଆଜମା, କ୍ୟାନ୍ସର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ, ହୃଦରୋଗ, ଏବଂ ହଜମ ଅସୁବିଧାଗୁଡିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l • ସୁଆଦିଆ ଜଳଖିଆ...
ଆଜଭାଇଜରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
163
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
23 Jun 19, 04:00 PM
ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା କଦଳୀ ପାଇଁ ସୁପାରିଶକୃତ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଆଦର୍ଶ ରାଜ୍ୟ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିପ୍‌: ଡ୍ରିପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ଏକର 13:0:45 @5 କିଲୋଗ୍ରା‍ମ୍‌ ଦେବା ଦରକାର |
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
269
4
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
21 May 19, 06:00 AM
କଦଳୀର ଉତ୍ତମ ଗୂଣବତ୍ତା ପାଇଁ
କଦଳୀର 7 ରୁ 8 ମାସର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପରେ, 10 ଗ୍ରାମ ପୋଟାଶ ସଲଫେଟ ପାଣିରେ +ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 0.5 ମିଲିଲିଟର ଷ୍ଟିକର ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ କାନ୍ଧି ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
225
29
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
08 Apr 19, 06:00 AM
କଦଳୀ ଥ୍ରୀପ୍ସ
ଥ୍ରୀପ୍ସ (କୀଟ) ଖାଇବା କାରଣରୁ, ଆତଙ୍କକାରୀ ଜୀବ କଦଳି ଫଳରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି | ଆରମ୍ଭ ରୁ ଥ୍ରୀପ୍ସ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
162
35
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
27 Mar 19, 06:00 AM
କଦଳୀ ରେ ଉତ୍ତମ ଉପଜ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ
କଦଳୀ ରେ ରୋପଣ ର 7 ମାସ ପରେ ଏବଂ ଆଠ ମାସ ପରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ 10 ଗ୍ରାମ ର ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ + ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ରେ 0.5 ମିଲିଲିଟର ଷ୍ଟିକର ମିଶାଇ ପତ୍ର ଏବଂ ବଢୁଥିବା ଗୁଚ୍ଛ ରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
624
98
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
16 Mar 19, 06:00 AM
କଦଳୀ କାଣ୍ଡର କ୍ଷତିକାରକ କୀଟର ସମାଧାନ
ଫସଲ କାଟିବା ପରେ ଫସଲ ସମସ୍ତ ଅବଶେଷଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜୈବିକ ସାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ଦିନର ଟିପ୍‌  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
277
41