Looking for our company website?  
ମକା ଫସଲରେ ଆର୍ମିୱାର୍ମ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଅଭିଷେକ ଦେବ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ: କ୍ଲୋରାଣ୍ଟ୍ରାନୀଲୀପ୍ରଲ ୧୮.୫% ଏସସି@୪ ମି.ଲି. ପମ୍ପ ପିଛା ସିଞ୍ଚନ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
93
0
ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ କୁରଦୁଷ ୱାଘେଲା ରାଜ୍ୟ- ଗୁଜରାଟ ପରାମର୍ଶ- ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକର ପିଛା ୧୩:୪୦:୧୩ @ ୩ କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
295
4
କପାର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ମାତ୍ରାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ଦେବୀନ୍ଦ୍ରପ୍ପା ରାଜ୍ୟ- କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରାମର୍ଶ - ଏକର ପିଛା ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ୟୁରିଆ, ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ୧୦:୨୬:୨୬, ଏବଂ ୮ କି.ଗ୍ରା. ମାଗ୍ନେସିୟମ ସଲଫେଟ ମାଟିରେ ଏକତ୍ର ମିଶେଇକରି...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
550
63
ବନ୍ଧାକୋବି ଫସଲରେ କବକ ଆକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ସରିଫ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ- ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ମିଶ୍ରଣ- ପମ୍ପ ପିଛା ମେଟାଲେକ୍ସିଲ ୪%+ ମନକୋଯେବ ୬୪% ଡବ୍ଲୁପି@ ୩୦ ଗ୍ରାମ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
135
9
ବାଦାମ ଫସଲର ଉତ୍ତମ ବୃଦ୍ଧି
କୃଷକଙ୍କ ନାମ-ଶ୍ରୀ ହରିଲାଲ ସୋହନଲାଲ ଯାଟ ରାଜ୍ୟ- ରାଜସ୍ଥାନ ପରାମର୍ଶ- ପମ୍ପ ପିଛା ୨୦ ଗ୍ରାମ ସୁକ୍ଷ୍ମପୋଷକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
305
6
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
14 Sep 19, 04:00 PM
କବକମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଅଦାରେ ରୋଗପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି
କୃଷକଙ୍କ ନାମ – ଶ୍ରୀ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗ ଆୱହଦ ରାଜ୍ୟ- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ- ପ୍ରତି ପମ୍ପ 12% କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍‌+ 63% ଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁପି ମାନକୋଜେବ@35 ଗ୍ରାମ୍‌ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
158
27
ସୋୟାବିନ ଫସଲରେ ସଁବାଳୁଆର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ – ଶ୍ରୀ ବାଲାଜୀ ସିନ୍ଧେ ରାଜ୍ୟ – ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ – ପ୍ରତି ପମ୍ପ ଥିଓଡିକାର୍ବ 75% ଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁପି @30 ଗ୍ରାମ୍‌ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
167
10
ବାଇଗଣରେ ଶୋଷଣକାରୀ କୀଟ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ଅମର ରାଜ୍ୟ: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପ ସ୍ପିନୋସାଡ଼ 45% ଏସସି @7 ମିଲିଲିଟର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
210
8
ଉତ୍ତମ ହଳଦୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷଣ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଶିବାଜୀ ସୁଲ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଟିପ୍‍: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 13:40:13@ 3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତି ପମ୍ପ 20ଗ୍ରାମ୍‌ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ...
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
274
15
ସୋୟାବିନ ଫସଲରେ ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ସଁବାଳୁଆର ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଅତିଶ୍ରେୟ ଦୁବେ ରାଜ୍ୟ: ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଟିପ୍‍: ପ୍ରତି ପମ୍ପ ଥିଓଡିକାର୍ବ 70%ଡ଼ବ୍ଲ୍ୟୁପି ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
218
10
ଅଧିକ ଧାନ ହେବା ପାଇଁ ସାରର ସୁପାରିଶିତ ମାତ୍ରା ଦିଅନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ମହିପାଲ ରେଡ୍ଡୀ ରାଜ୍ୟ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଟିପ୍‍: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 50 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ୟୁରିଆ, 8 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍‌ ଏକତ୍ର ମିଶାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
415
5
ସୁସ୍ଥ ଚିନାବାଦାମ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଭରତ କାକଡିଆ ରାଜ୍ୟ: ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‍: ପ୍ରତି ପମ୍ପ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ 20 ଗ୍ରାମ୍‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
305
5
ଘାସମୁକ୍ତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଦା ଫସଲ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଗଣେଷ ଦୱାଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ଏକର ପିଛା 19:19:19@3 କିଲୋଗ୍ରାମ୍‌ ଡ୍ରିପ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
363
14
ପିଆଜ ଫସଲରେ ବ୍ଲାଇଟ୍‌ ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜି ରାଜ୍ୟ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମାଧାନ: ପ୍ରତି ପମ୍ପ ପ୍ରୋପିନେବ 70%@30 ଗ୍ରାମ୍‌‌ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
405
38
ରାଶି ଫସଲ ଭଲ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ଭାବିକ୍ ରାଜ୍ୟ: ଗୁଜରାଟ ପରାମର୍ଶ: ପମ୍ପ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ 20 ମିଶାନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
233
0
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
04 Sep 19, 04:00 PM
ସର୍ବାଧିକ ପରିମାଣର ମକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ପରିଚାଳନା
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ରୋଶନ ରାଜ୍ୟ: ରାଜସ୍ଥାନ ପରାମର୍ଶ: ଏକର ପ୍ରତି 50 କିଗ୍ରା ୟୁରିଆ,8 କିଗ୍ରା ଜିଙ୍କ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏକାଠି ମିଶାଇ ମାଟିରେ ଦିଅନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
276
0
ଉତ୍ତମ ମାନର ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ରରାପ୍ପା ରାଜ୍ୟ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରାମର୍ଶ: ପମ୍ପ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
231
5
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
01 Sep 19, 04:00 PM
ଲଙ୍କା ଫସଲରେ ଶୋଷକ କୀଟ ସଂକ୍ରମଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ବୀରାଗୋନି ରାଜ୍ୟ: ତେଲେଙ୍ଗାନା ଦ୍ରବଣ: ପମ୍ପ ପ୍ରତି 45%@7 ମିଲି ସ୍ପିନୋସ୍ୟାଡ୍ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
378
23
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
31 Aug 19, 04:00 PM
ଅଦାର ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ସାର ପରିମାଣ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ରାକେଶ ରେଡ୍ଡି ରାଜ୍ୟ: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପରାମର୍ଶ: ଏକର ପ୍ରତି 19:19:19 @ 3 କିଗ୍ରା ଡ୍ରିପ୍ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
294
7
AgroStar Krishi Gyaan
Maharashtra
30 Aug 19, 04:00 PM
ଅନାବନା ଘାସମୁକ୍ତ ଓ ସୁସ୍ଥ କପା ଫସଲ
କୃଷକଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ ରାମେଶ୍ୱର ସାବରକର ରାଜ୍ୟ:ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କିସମ: ରାଶି 659 ପରାମର୍ଶ: ପମ୍ପ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ ସୂକ୍ଷ୍ମପୋଷକତତ୍ତ୍ୱ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
ଆଜିର ଫଟୋ  |  ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
854
47
ବେଶି ଦେଖନ୍ତୁ