AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
23 May 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଜଙ୍ଗଲୀ ଘାସ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଚିନା ବାଦାମର ସୁସ୍ଥ ଫାର୍ମ |
କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ. ଦେବାସି ଭାଇ ରାଜ୍ୟ- ଗୁଜୁରାଟ ଟିପ୍‌- ପ୍ରତି ଏକର ସଲଫର 90%@3 କିଲୋଗ୍ରାମ କୁ ସାର ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା ଦରକାର
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
552
86