Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
20 Sep 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ମକା ଫସଲରେ କୋବ ବୋରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଉପାୟ
ଏକ କଣା କରି, କ୍ଷୀରଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ବିକାଶ ହେଉଥିବା ମଞ୍ଜିକୁ ଖାଇ, ଏହି ଶୂକ କବରେ ପ୍ରବେଶ କରେ | ଅତି କମ୍‌ ସଂଖ୍ୟକ ଶୂକ ଆର୍ଥିକଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରନ୍ତି |ତେଣୁ, ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 40 ଗ୍ରାମ୍‌ ବ୍ୱଭେରିଆ ବାସିଆନା ସ୍ପ୍ରେ କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
3
0