Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
17 Dec 18, 10:00 AM
ଆଜଭାଇଜରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ଆଳୁ ଫସଲରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା
• ମାଟିର ଉତ୍କର୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏହି ଫସଲ କୁ 50 ରୁ 60 cm.s ମୋଟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ | • ସ୍ୱଳ୍ପାବଧିର କିସମରେ କମ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାବଧିର କିସମରେ ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ | ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ଫସଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆଦ୍ରତା 60% ଥାଏ, ଫସଲରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ | • ଫସଲର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବସ୍ଥା, ଯେପରି ଅଙ୍କୁର ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେଲୋନାଇଜେସନ, ଟ୍ୟୁବର ବଲ୍କିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ | • ପ୍ରଥମେ କମ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଚାରା ରୋପଣର 4 ରୁ 7 ଦିନ ପରେ ଦିଆଯିବା ଦରକାର | • ଆଳୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର | ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ମାଟିରେ, 7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ 12 ଥର(ରାଉଣ୍ଡ) ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ |
• ରିଜ-ଫରଓ ପଦ୍ଧତି କିମ୍ୱା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର | ଆଳୁର ଚେର ସର୍ବାଧିକ 60 cms ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଏ | ସେଗୁଡ଼ିକ 30 cms ଉପର ସ୍ତରରୁ ପ୍ରାୟ 70% ପାଣି ଅବଶୋଷଣ କରେ | ତଳ ସ୍ତରରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ 30% ପାଣି ଅବଶୋଷିତ ହୁଏ | ନିର୍ଦ୍ଦେଶ- ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମି ସେଣ୍ଟର ଏକ୍ସିଲାନ୍ସ,, 12th ଡିସେମ୍ବର 18 |
315
79