Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
01 Jul 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଭୁତାଣୁଜନିତ ରୋଗର ପରିଚାଳନା
ଶୋଷଣକାରୀ କୀଟ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଭୁତାଣୁଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ l ବ୍ୟାପିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କୀଟନାଶକ ଗୁଡିକୁ 15 ଦିନବ୍ୟବଧାନରେ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
178
8