Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
28 Jun 19, 11:00 AM
ଆଜଭାଇଜରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାନର ଏବଂ ସୁପରିଚିତ କଦଳୀର କିସମ: ଗ୍ରାଣ୍ଡ-୯
ପରିଚୟ • କଦଳୀରେ ଅଧିକ ପୋଟାସିୟମ ଏବଂ ତନ୍ତୁ ଥାଏ l • ଏହା ଆଜମା, କ୍ୟାନ୍ସର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ, ହୃଦରୋଗ, ଏବଂ ହଜମ ଅସୁବିଧାଗୁଡିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ l • ସୁଆଦିଆ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଘର ତାପମାତ୍ରାରେ କଦଳୀଗୁଡିକୁ ପଚାଇ ତାହାକୁ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶାନ୍ତୁ | ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନାଇନ (ଜି-୯): ଏହା ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁପରିଚିତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କଦଳୀର କିସମ ଅଟେ l ବିଶେଷ ଗୁଣାବଳୀ: • ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦଳୀ କାନ୍ଧିରେ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଗୋଟି କଦଳୀ ଫେଣା ଥାଏ l ଗୋଟିଏ ଫେଣାରେ ୧୭୫ ରୁ ୨୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦଳୀ ଥାଏ l • ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନାଇନ କିସମର କଦଳୀଗୁଡ଼ିକ ସୁଆଦିଆ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଫଳର ମାନ ଉଚ୍ଚ ଅଟେl • ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ(ସାଧାରଣ ଗଛ ପିଛା ୩୦ କେଜି ଫଳ ରହେ)l • ଲମ୍ବ ଦଣ୍ଡାକୃତିର କମ ବଙ୍କାଯୁକ୍ତ ଫଳ l • ପରିପକ୍ଵ ସମୟରେ ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୁଏ l • ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ତାଜା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ l • ଶସର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଚୋପା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ l
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
418
14