Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
22 Sep 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଏହି ମିଲିବଗଗୁଡିକ କପାକୁ ସାଂଘାତିକ ରୂପେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି
ପତ୍ର, ଶୁଟସ୍‌, ବୋଲସ୍‌ କିମ୍ୱା କାଣ୍ଡମାନଙ୍କରେ ରହି ମେଲିବଗ ରସ ଶୋଷିନିଏ ଏବଂ ଗଛର ବିକାଶକୁ ହ୍ରାସ କରେ | ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଗୁଡିକୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଗଛରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି; ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ପ୍ରୋଫେନୋଫସ 50 ଇସି ମିଲିଲିଟର କିମ୍ୱା ଥିଓଡିକ୍ରାବ 75 ଡବ୍ଲୁପି @ 15 ଗ୍ରାମ୍‌ କିମ୍ୱା ବୁପ୍ରୋଫେଜିନ 25 ଇସି @ 20 ମିଲିଲିଟର ମିଶାଇ କରନ୍ତୁ ଏଗୁଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେହି ଫସଲ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
13
0