Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Jul 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ବାଇଗଣ ଫସଲରେ ଫଳ ବିନ୍ଧା ପୋକ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଦେଲେ ଏହି କୀଟନାଶକ ଗୁଡିକ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ
10 ଲିଟର ଜଳରେ ଥିଆକ୍ଲୋପ୍ରିଡ 21.7 ଏସସି@10 ମି.ଲି. କିମ୍ବା ଲାମ୍ବଡା ସାଇହେଲୋଥ୍ରୀନ 5 ଇସି @ 5 ମି.ଲି. କିମ୍ବା ପାଈରୀପ୍ରକ୍ସିଫେନ 5% + ଫେନପ୍ରୋପାଥ୍ରୀନ 15% ଇସି@ 10 ମି.ଲି. ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ l
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
23
0