AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
04 Jun 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଆମ୍ବରେ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ?
ଏହି ପିମ୍ପୁଡିଗୁଡ଼ିକ ବିରକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଅମଳ ପାଇଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ନାଲି ପିମ୍ପୁଡିମାନଙ୍କର ବସା କାଟିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଡି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
127
0