Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Feb 19, 04:00 PM
ଆଜିର ଫଟୋଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରୋନୋମୀ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ
ସୁସ୍ଥ ପିଆଜ ଫାର୍ମିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଷକ ପରିଚାଳନା
"କୃଷକଙ୍କ ନାମ - ଶ୍ରୀ ଉଲ୍ହାସ ବ୍ୟବହାର ରାଜ୍ୟ-ମହାରାଷ୍ତ୍ର ଟିପ୍‍ - ପ୍ରତି ପମ୍ପ 0:52:34 @ 100 ଗ୍ରାମ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |"
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
801
121