Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 Sep 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଭେଣ୍ଡିରେ ମାଇଟସ୍‌କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ
ସାଧାରଣତଃ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ 10 ପିକିଙ୍ଗସ୍‌ ପରେ ଦେଖାଯାଏ | ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଫେନାଜାକ୍ୱିନ 10 ଇସି @ 10 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ୱା ପ୍ରୋପରଗାଇଟ୍‌ 57 ଇସି @ 10 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ୱା ଏଟାକ୍ସଜୋଲ 10 ଏସସି @ 10 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ୱା ଫେନପ୍ରୋପାଥ୍ରୀନ୍‌ 30 ଇସି @ 10 ମିଲିଲିଟର ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
5
0