Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
05 Oct 19, 06:30 PM
ଜୈବିକ ଚାଷଦୈନିକ ଜାଗରଣ
ଏହି ଭଳି ଭାବରେ ଜୈବିକ କୃଷି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ...
କୃଷକମାନେ ସହଜରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜମି ପାଇଁ ଜୈବିକ କୃଷି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ୦.୯ ମିଟର ଗଭୀର, ୨.୪ ମିଟର ଚୌଡ଼ା ଏବଂ ୫ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଖାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୃଷକଙ୍କର ଅଧିକ ପରିମାଣର ପଶୁଧନ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଏହି ଖାତର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଖାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖାତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ପରିବା ଚୋପା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଢ଼ା ଜିନିଷ ଖାତରେ ସମାନ ଭାବରେ ଖେଳେଇ ଦେବା ଉଚିତ୍।
ଯଦି ଗୋବରର ମିଶ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ମିଶାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁମଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ତର କରାଯିବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ୩୦ ସେମି ବାଲି ପରସ୍ତ ଦେଇ ୬ମାସ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍। ୬ ମାସ ପରେ ଉପଯୋଗୀ ଜୈବିକ ଘରୋଇ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରୁ ୦.୩୨ରୁ ୦.୫୦ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ୦.୧୦ରୁ ୦.୨୫ ଫସଫୋରସ, ୦.୨୫ରୁ ୦.୪୦ ପୋଟାସିୟମ, ୦.୮୦ରୁ ୧.୨୦ କ୍ୟାଲସିୟମ, ୦.୩୩ରୁ ୦.୭୦ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ଜିଙ୍କ୍ ୦.୦୪୦ ଇତ୍ୟାଦି ଖଣିଜ ଲବଣ ମିଳିପାରିବ। ସୌଜନ୍ୟ : ଦୈନିକ ଜାଗରଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
500
2