AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
25 May 19, 06:00 PM
ଜୈବିକ ଚାଷଏଗ୍ରୋୱନ
ଜୀବାମୃତ ର ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଉତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ
ଜୀବାମୃତ ଏକ କିଣ୍ୱନ ହୋଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବି କଲଚର ଅଟେ | ଏହା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୂତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଜୀବାମୃତ ମଧ୍ୟ କବକ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉଭିଦ ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | କିପରି ଜୀବାମୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ: 1. ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାରେଲରେ 200 ଲିଟର ପାଣି ରଖନ୍ତୁ; ତଟକା ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବର 10 କି.ଗ୍ରା ଏବଂ 5 ରୁ 10 ଲିଟର ବୟସ୍କ ଗାଈ ଗୋମୂତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ; 2 କି.ଗ୍ରା ଗୁଡ ମିଶାନ୍ତୁ(ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରକାରରବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚିନି), 2 କି.ଗ୍ରା ଡାଲିଜାତୀୟ ଅଟା ଏବଂ ଖେତର ହିଡ଼ରୁ ମୁଠାଏ ମାଟି ମିଶାନ୍ତୁ | 2. ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଛାଇରେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କିଣ୍ୱନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ | ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ | 200 ଲିଟର ଜୀବାମୃତ ଗୋଟିଏ ଏକର ଖେତ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ |
ଜୀବାମୃତ ର ଲାଭ: 1. ଜୀବାମୃତ, ଗଛର ବିକାଶରେ ବୃଦ୍ଧି କରେ , ଉତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦନ ଦିଏ | 2. ଏହା କୀଟ ଏବଂ ରୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ | 3. ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ମାଟି ରେ ଜୈବ କାର୍ବନକୁ ବଢାଏ | 4. ଜୀବାମୃତ ପ୍ରୟୋଗ: ଜଳସେଚନ ଜଳରେ କିମ୍ୱା 10%ଫୋଲିଅର ସ୍ପ୍ରେ ଭାବରେ ମାସରେ ଦୁଇଥର ଫସଲରେ ଜୀବାମୃତକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ | ଉତ୍ସ : http://www.fao.org ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
615
0