AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
14 Aug 19, 10:00 AM
ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷିନୋଆଲ ଫାର୍ମ
ସପୁରୀ ଚାଷ
"ସପୁରୀ ଚାଷ ପାଇଁ, ମାଟି ଶିଥିଳ ହେବା ଉଚିତ | ପୋତିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବଣୁଆ ଘାସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଳା ପଲିଥିନ୍‌ ସିଟ୍‌କୁ ମାଟି ଉପରେ ରଖାଯାଏ | ସପୁରୀର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ସମୟରୁ ସିଧା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରୁ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଛକୁ କଳା ଜାଲ୍‌ର କପଡ଼ାରେ କଭର କରାଯାଏ | ଅମଳ ହୋ‍ଇଥିବା ସପୁରୀକୁ ଆକାର, ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରେଡ଼ କରାଯାଏ, ଏବଂ ତାପରେ ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ପଠାଯାଏ | ଉତ୍ସ: ନୋଏଲ୍‌ ଫାର୍ମ"
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
146
0