AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
12 Aug 19, 06:00 AM
ଦିନର ଟିପ୍‌ଏଗ୍ରୋଷ୍ଟାର ଏଗ୍ରି-ଡ଼କ୍ଟର
ଚିନାବାଦାମରେ ଚିନାବାଦାମର କଢି ତନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ପରିଚାଳନା
ମୌସୁମୀର ବିଳମ୍ୱ କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥ୍ରିପ୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଏ | ପ୍ରତି 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ଲମ୍ୱଡ଼ା ସାଇହେଲୋଥ୍ରିନ୍‌ 5 ଇସି @ 5 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ୱା କ୍ୱିନାଲ୍‌ଫୋସ୍‌ 25 ଇସି 20 ମିଲିଲିଟର ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
0
0