Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
24 Jun 19, 10:00 AM
ଆଜଭାଇଜରୀ ଆର୍ଟିକଲ୍‌ଅପନି ଖେତି
(ଭାଗ-୨) ଅଶ୍ଵଗନ୍ଧା ଚାଷର ଅଭ୍ୟାସ: ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ
ବଗିଚାର ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଚାରାରୋପଣ: ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଜମିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ଥର ଚାଷ କରି ସମତଳ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ l ଉଠିଥିବା ତଳି ଉପରେ ଭୂମି ସ୍ତରରେ ବିଶୋଧିତ ବିହନକୁ ବୁଣାଯିବା ଉଚିତ | ଚାରାରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ପାଇଁ ପୋଷଣର ମାତ୍ରା ରୂପେ ୧୦ ରୁ ୨୦ ଟନ ଗୋବର ଖତ, ୧୫ କି.ଗ୍ରା ୟୁରିଆ, ଏବଂ ୧୫ କି.ଗ୍ରା ଫସଫରସ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ l ୫ ରୁ ୭ ଦିନ ଭିତରେ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୩୫ ଦିନରେ ଚାରା ରୋପଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ l ଚାରାରୋପଣ ପୂର୍ବରୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରିକି ତଳିକୁ ଭଲରେ ଉପୁଡ଼ା ଯାଇପାରିବ l ଜମିରେ ୪୦ ସେ. ମି. ଓସାରର ସିଆରରେ ତଳି ଗୁଡିକ ରୁଆଯିବ l ସାରର ପରିଚାଳନା: ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏକର ପିଛା ଆନୁମାନିକ ୪ ରୁ ୮ ଟନ ଗୋବର ଖତ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାଉଚିତ l ତା ପରେ ମାଟି ଟେଳାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଜମି ସମାନ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଜମିକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ମଇର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଏ l ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ଔଷଧୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଜୈବିକ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ବଢେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ସାର କିମ୍ବା କୀଟନାଶକ ଗୁଡିକର ଉପଯୋଗ ନାହିଁ l କେତେକ ଜୈବିକ ଖତ ଯେପରିକି ଗୋବର ଖତ (ଏଫୱାଇଏମ), ଜିଆ ଖତ, ସବୁଜ ସାର ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ l ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ବିହନ ଜାତ ରୋଗ ଗୁଡିକୁ ଦୂରକରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ବ, ଚିତ୍ରକମୂଳ, ଦୁଦୁରା, ଗୋ-ମୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରୁ କେତେକ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ l ଉର୍ବର ଜମିରୁ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ୬ କି.ଗ୍ରା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ (ୟୁରିଆ @୧୪ କି.ଗ୍ରା ) ଏବଂ ୬ କି.ଗ୍ରା ଫସଫରସ (ଏସଏସପି @୩୮ କି.ଗ୍ରା ) ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ l କମ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକାରେ ଅଧିକ ଚେର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୪୦ କି.ଗ୍ରା ଏନ ଆଣ୍ଡ ପି ପ୍ରୟୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ l ଅନାବନା ଗଛ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଜମିକୁ ଅନାବନା ଗଛରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଥର ଅନାବନା ଗଛ ବଛା ଯାଇଥାଏ l ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଏବଂ ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ବଛାବଛି ପ୍ରଥମ ଥର ବଛାବଛିର ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ଭିତରେ କରାଯାଏ l ଅନାବନା ଗଛ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏକର ପିଛା /୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଆଇସୋପ୍ରୋଟ୍ୟୁରନ ର ମାତ୍ରା ଏବଂ ଏକର ପିଛା /୬୦୦ ଗ୍ରାମ ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ ର ମାତ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ l ଜଳସେଚନ: ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ କିମ୍ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଫସଲ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ l ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଳସେଚନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଅନ୍ୟଥା ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଥର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ l ଏହି ଫସଲରେ ଜଳସେଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନରେ ଥରେ ଜଳ ସେଚନ କରାଯାଇପାରିବ l ଗଜା ବାହାରିବାର ୩୦ ରୁ ୩୫ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଜଳସେଚନ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ପରେ ଗଜା ବାହାରିବାର ୬୦ ରୁ ୭୦ ଦିନ ପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ଜଳସେଚନ କରାଯିବା ଉଚିତ l ଅମଳ: ୧୬୦ ରୁ ୧୮୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫସଲ ପରିପକ୍ଵ ହେବ ଆରମ୍ଭ କରେ l ଶୁଖିଲା ପାଗରେ ଅମଳ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପତ୍ର ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ କୋଳି ଗୁଡିକ ଲାଲ-କମଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ l ହାତରେ ଗଛ ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରି ଅମଳ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ପାୱାର ଟିଲର ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଚେରଗୁଡିକୁ କ୍ଷତି ନକରି ଦେଶୀ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅମଳ କରାଯାଏ l ଉତ୍ସ: ଅପନି ଖେତି
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
332
0