Looking for our company website?  
AgroStar Krishi Gyaan
Pune, Maharashtra
10 Jul 19, 10:00 AM
ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷିВладимир Кум(Japan technology)
ଜାପାନରେ ଧାନ ଚାଷରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା
୧. ତଳି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେଗୁଡିକୁ ନଡ଼ିଆ କତାର ଟ୍ରେ ଗୁଡିକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ୨. ମେସିନରେ ଆପେ ଆପେ ପାଣି ଢାଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ପଟାଳୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାପାଇଁ କମ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ୩. ଜମିରେ ଧାନ ତଳି ସହଜରେ ରୋଇବାପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଉତ୍ସ: Владимир Кум(ଜାପାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି)
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୂଚନା ଉପଯୋଗୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଫଟୋ ତଳେଥିବା ହଳଦିଆ ଥମ୍ବସ୍‌ ଅପ୍‌ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର କୃଷକ ମିତ୍ରଗଣଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍‌ କରନ୍ତୁ |
532
9